Prednáška Petra Polláka
14. máj 2014 - Rómska otázka na Slovensku
 späť na zoznam videí
  
www.bookwormsnest.eu | www.malecentrum.sk